Kontakt

Promoplus South East d.o.o.

Azize Šaćirbegović 128, 71000 Sarajevo
Telefon: +38733 789 890
Telefax: +38733 789 891
e-mail: adjedovic@promoplus.cc

Osobni podaci
Ime i prezime
Datum rođenja (dan) (mjesec) (godina)
Spol

Adresa
Mjesto
E-mail adresa
Telefon
Mobitel
Bračni status
Dodatna znanja:
Vozačka dozvola

Posjedujete li osobni automobil

Rad na kompjuteru
(koje programske pakete koristite, koliko dugo se koristite računalom?)
Vještine:
Interesi
Vaše poslovne ambicije
Odjel u kojem bi željeli raditi
(moguće više odgovora)
Zainteresiran/na sam za
(moguće više odgovora)
 
Pogurat ćemo vašu prodaju!