Proizvodnja uzoraka

Proizvodnja uzoraka

  • Izrada kartonske ambalaže
  • Izrada naljepnica, deklaracija
  • Tisak na foliju
  • Izrada plakata, letaka
  • Oslikavanje cerada
  • Stalci
  • Display-i
  • Štandovi
  • Uniforme
Pogurat ćemo vašu prodaju!